Giỏ hàng

Love Angel (Reef Tiger)

Reef Tiger là một thương hiệu đồng hồ có nguồn gốc xuất xứ đến từ nước Đức, một đất nước không chỉ nổi tiếng với thương hiệu xe hơi mà còn nơi ra đời của những hãng đồng hồ danh tiếng. Vào những năm 1898 đồng hồ chỉ được sử dụng bởi giới quý tộc, chính vì vậy nghệ nhân Stephane Reef mong muốn không chỉ giới quý tộc mà toàn bộ người dân trung lưu, bình dân đều có thể tiếp cận với sản phẩm đồng hồ và do đó ông sáng lập ra thương hiệu Reef Tiger – cái tên được ghép Stephane Reef và người bạn quý tộc của ông là Leandro Tiger.

Đồng hồ Reef Tiger RGA151-PGRD
-14%
Reef Tiger MÁY PIN 2 KIM
4,300,000₫ 5,000,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1524-PBT
-14%
Reef Tiger MÁY PIN 2 KIM
3,600,000₫ 4,200,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1524-YBY
-15%
Reef Tiger MÁY PIN 2 KIM
3,300,000₫ 3,900,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1524-YLY
-15%
Reef Tiger MÁY PIN 2 KIM
3,300,000₫ 3,900,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PBW
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PBW
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLBD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLL
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLLD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLW
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PLWD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PWBD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PWBD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PWR
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-PWWD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YBBD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YBW
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YBWD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YLB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YLBD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1550-YLLD
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
5,940,000₫ 6,600,000₫