Giỏ hàng

Reef tiger Classic Collection

Reef Tiger là một thương hiệu đồng hồ có nguồn gốc xuất xứ đến từ nước Đức, một đất nước không chỉ nổi tiếng với thương hiệu xe hơi mà còn nơi ra đời của những hãng đồng hồ danh tiếng. Vào những năm 1898 đồng hồ chỉ được sử dụng bởi giới quý tộc, chính vì vậy nghệ nhân Stephane Reef mong muốn không chỉ giới quý tộc mà toàn bộ người dân trung lưu, bình dân đều có thể tiếp cận với sản phẩm đồng hồ và do đó ông sáng lập ra thương hiệu Reef Tiger – cái tên được ghép Stephane Reef và người bạn quý tộc của ông là Leandro Tiger.

Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 PWT
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,892,000₫ 9,880,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 PBT
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,892,000₫ 9,880,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 GWT
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,892,000₫ 9,880,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 GBT
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,892,000₫ 9,880,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 GBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 YBY
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 PBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 GWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8015 YWY
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
8,640,000₫ 9,600,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8238-PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8238-PLL
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8238-PBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 3 kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8239-PLL
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8239-PBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,165,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8219-PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8219-PLB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8219-PBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1639-YWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1639-YLL
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1639-YBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1639-PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA1639-PBB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫
Đồng hồ Reef Tiger RGA8239-PWB
-10%
Reef Tiger Máy Tự Động 4 Kim
6,150,000₫ 6,850,000₫